برهنه کردن دختر جوانبرهنه کردن دختر جوان در خیابان

برهنه کردن دختر جوان در خیابان !

 

ویدئو هولناکی از ضرب و شتم زن چینی توسط همسر مرد مورد علاقه اش بــه کمک دوستان ایــن خانم در رسانه های اجتماعی منتشر شده کــه مورد انتقاد کاربران قرار گرفته است.

به گزارش رکنا؛ زن چینی ادعا کرده کــه زنی بــا همسرش ارتباط داشته؛ بنابراین وی را بــه کمک دوستان اش وسط خیابان مورد ضرب و شتم قرار داد.

بر اساس گزارش ها ایــن حادثه در “آن هوئی” واقع در شرق چین در حلقه ای از گروه زنان و تماشاچیان رخ داده است. در ایــن ویدئو تکان دهنده گروهی از زنان؛ زن دیگری را بــه اتهام دیده شدن بــا همسر یکی از ایــن خانم ها مورد ضرب و جرح قرار دادند. همسر ایــن مرد کــه بــه شدت عصبانی اســت موهای ایــن زن را می کشد و لباس های ایــن زن را در ملا عام درمی آورد.

زنی کــه مورد ضرب و شتم قرار گرفته بود سعی داشت بــا لباس اش بخش عریان بدن خود را پوشش دهد کــه بــه وی ایــن اجازه هم داده نمی شود. دیگران کــه نــیــز نظاره گر ایــن صحنه هستند سعی در متوقف کردن ایــن اقدام هم نمی کنند. زنی کــه ایــن خانم را بــا همسرش دیده از قربانی مدام می پرسد؟ مرا نمی شناسی؟! تــا زمان اتمام ویدئو زنان دیگر بر سر قربانی فریاد می زنند.

انتشار ایــن ویدئو در رسانه های اجتماعی بازخورد فراوانی داشته و برخی از کاربران معتقد بودند اقدام ایــن گروه از زنان اشتباه بوده است.

برای دیدن ایــن ویدئو بر روی لینک زیر کلیک نمائید

http://www.aparat.com/video/video/embed/videohash/QuS0v/vt/frame

 


مشخصات

تبلیغات

محل تبلیغات شما
محل تبلیغات شما

آخرین مطالب این وبلاگ

آخرین ارسال ها

عکس آقای خامنه ای

آخرین جستجو ها